TTLIFE ID 107 หัวใจสร้อยข้อมือสมาร์ท (สีเขียว) สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

TTLIFE ID 107 หัวใจสร้อยข้อมือสมาร์ท (สีเขียว)   สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

รายละเอียด TTLIFE ID 107 หัวใจสร้อยข้อมือสมาร์ท (สีเขียว) สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

Screen size:0.49 inchScreen type:OLEDBluetooth:4.0 versionStrap material:TPEColor:Black,Blue,Orange,Purple, GreenSenses tap, to switch Operation:WristStorage:7 days DataBattery:Li-polymer Battery, 70mAhStandby time:5-10daysCharging time:about 1hour
หัวใจ
แคลอรี่เผา
ระยะทาง
การตรวจสอบการนอนหลับ
โทร (caller ชื่อ/caller ID)
ปลุกเตือน
ฟังก์ชั่นป้องกัน-สูญหาย
กล้องรีโมทคอนโทรล เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 617 THB
สต๊อกสินค้า 2 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#ถูกที่สุด อิเล็กทรอนิกส์ #ถูกที่สุด อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

#ถูกที่สุด สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

#ถูกที่สุด

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน TTLIFE ID 107 หัวใจสร้อยข้อมือสมาร์ท (สีเขียว)###

==========================================

TTLIFE ID 107 หัวใจสร้อยข้อมือสมาร์ท (สีเขียว) สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่ -12086498