Smart Watch M3C Plus นาฬิกาเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นาฬิกาวัด heart rate นาฬิกาวัดระยะทางวิ่ง นาฬิกาวัดการเดิน สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

Smart Watch M3C Plus นาฬิกาเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นาฬิกาวัด heart rate นาฬิกาวัดระยะทางวิ่ง นาฬิกาวัดการเดิน   สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

รายละเอียด Smart Watch M3C Plus นาฬิกาเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นาฬิกาวัด heart rate นาฬิกาวัดระยะทางวิ่ง นาฬิกาวัดการเดิน สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
วัดความดันโลหิต
ติดตามการนอนหลับ
โหมดมัลติสปอร์ต
ตรวจวัดก้าวเดิน
แจ้งการโทรหรือแจ้งเตือนข้อความ สนับสนุน Facebook, Twitter, ins, SMS, Skype, Wechat เป็นต้น
แจ้งเตือน ชนิดการสั่นสะเทือน
หน้าจอ Light-up อัตโนมัติ  สนับสนุน
หน้าที่อื่นๆนาฬิกาปลุกสนับสนุน, ปฏิทิน, เตือนความจำที่ห่างเหิน, รีโมทคอนโทรลของกล้อง, Anti-lost,พารามิเตอร์ทางเทคนิคเซนเซอร์เซ็นเซอร์ G, อัตราการเต้นของหัวใจ เซนเซอร์ เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 850 THB
สต๊อกสินค้า 20 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#หาข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ #หาข้อมูล อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

#หาข้อมูล สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

#หาข้อมูล

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Smart Watch M3C Plus นาฬิกาเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นาฬิกาวัด heart rate นาฬิกาวัดระยะทางวิ่ง นาฬิกาวัดการเดิน###

==========================================

Smart Watch M3C Plus นาฬิกาเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นาฬิกาวัด heart rate นาฬิกาวัดระยะทางวิ่ง นาฬิกาวัดการเดิน สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่ สี : น้ำเงิน-455047987