G15 สายรัดข้อมือความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจนสมาร์ทวอท์ช Heart Rate แถบบลูธูทอัจฉริยะสมาร์ทริสท์แบนด์สำหรับออกกำลังกายสายรัดข้อมือติดตาม สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

G15 สายรัดข้อมือความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจนสมาร์ทวอท์ช Heart Rate แถบบลูธูทอัจฉริยะสมาร์ทริสท์แบนด์สำหรับออกกำลังกายสายรัดข้อมือติดตาม   สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

รายละเอียด G15 สายรัดข้อมือความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจนสมาร์ทวอท์ช Heart Rate แถบบลูธูทอัจฉริยะสมาร์ทริสท์แบนด์สำหรับออกกำลังกายสายรัดข้อมือติดตาม สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

ความดันโลหิตและเลือดจอแสดงผลออกซิเจนการตรวจสอบการนอนหลับบลูทูธ 4.0. IP67 กันน้ำ0.86 “” “” “” “” “” “จอ OLED TOUCH KEYเตือนการโทร SMSAndroid 4.3 และ IOS 7.1 ขึ้นไปสายรัดข้อมือฟิตเนส: บันทึกจังหวะการเคลื่อนไหว ระยะทาง ความเร็ว. ระยะเวลา ใช้จ่ายในการทำงาน
ความดันโลหิตและเลือดจอแสดงผลออกซิเจน
การตรวจสอบการนอนหลับ
บลูทูธ 4.0. IP67 กันน้ำ
0.86 “” “” “” “” “” “จอ OLED TOUCH KEY
เตือนการโทร SMS
Android 4.3 และ IOS 7.1 ขึ้นไป
สายรัดข้อมือฟิตเนส: บันทึกจังหวะการเคลื่อนไหว ระยะทาง ความเร็ว. ระยะเวลา ใช้จ่ายในการทำงาน เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 762.98 THB
สต๊อกสินค้า 333 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#ส่งจริง100% อิเล็กทรอนิกส์ #ส่งจริง100% อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

#ส่งจริง100% สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

#ส่งจริง100%

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน G15 สายรัดข้อมือความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจนสมาร์ทวอท์ช Heart Rate แถบบลูธูทอัจฉริยะสมาร์ทริสท์แบนด์สำหรับออกกำลังกายสายรัดข้อมือติดตาม###

==========================================

G15 สายรัดข้อมือความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจนสมาร์ทวอท์ช Heart Rate แถบบลูธูทอัจฉริยะสมาร์ทริสท์แบนด์สำหรับออกกำลังกายสายรัดข้อมือติดตาม สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่ -423388121