Z18 สตรีสร้อยข้อมือสมาร์ทบลูทูธกำไลข้อมืออัจฉริยะ Heart Rate ความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจน – GOLD สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

Z18 สตรีสร้อยข้อมือสมาร์ทบลูทูธกำไลข้อมืออัจฉริยะ Heart Rate ความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจน - GOLD   สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

รายละเอียด Z18 สตรีสร้อยข้อมือสมาร์ทบลูทูธกำไลข้อมืออัจฉริยะ Heart Rate ความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจน – GOLD สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

เลือดจอแสดงผลออกซิเจนเครื่องวัดความดันโลหิตตื่นขึ้นมาหน้าจอโดยยกมือของคุณเกรดกันน้ำ: IP67แบบไดนามิกและ STATIC เครื่องวัดชีพจร
เลือดจอแสดงผลออกซิเจน
เครื่องวัดความดันโลหิต
ตื่นขึ้นมาหน้าจอโดยยกมือของคุณ
เกรดกันน้ำ: IP67
แบบไดนามิกและ STATIC เครื่องวัดชีพจร เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 1989.3 THB
สต๊อกสินค้า 333 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#คูปอง อิเล็กทรอนิกส์ #คูปอง อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

#คูปอง สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

#คูปอง

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Z18 สตรีสร้อยข้อมือสมาร์ทบลูทูธกำไลข้อมืออัจฉริยะ Heart Rate ความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจน – GOLD###

==========================================

Z18 สตรีสร้อยข้อมือสมาร์ทบลูทูธกำไลข้อมืออัจฉริยะ Heart Rate ความดันโลหิตจอแสดงผลออกซิเจน – GOLD สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่ -423384712