Smart Watch รุ่น I5 Plus สายรัดข้อมืออัจฉริยะ แอพไทย คู่มือไทย รองรับ IOS & Android สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นา สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

Smart Watch รุ่น I5 Plus สายรัดข้อมืออัจฉริยะ แอพไทย คู่มือไทย รองรับ IOS & Android สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นา   สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

รายละเอียด Smart Watch รุ่น I5 Plus สายรัดข้อมืออัจฉริยะ แอพไทย คู่มือไทย รองรับ IOS & Android สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นา สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ติดตามสถานะการนอน, ตั้งปลุก
นับก้าวเดินและระยะทาง
ค้นหาโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ Bluetooth Smart
ควบคุมกล้องถ่ายรูป
แจ้งการโทรหรือแจ้งเตือนข้อความ สนับสนุน Facebook, Twitter, ins, SMS, Skype,
เตือนการนั่งนานเกินกำหนด
คำนวนการใช้พลังงานแคลลอรี่
ระดับการป้องกันน้ำ : IP65 (กันน้ำลึก 3 เมตร)
รองรับการเชื่อมต่อกับ : iOS 7.0 ขึ้นไป หรือ Android 4.3 ขึ้นไป เรียนรู้เพิ่มเติม…
ราคา 950 THB
สต๊อกสินค้า 10 เช็คสต๊อกสินค้าเพิ่มเติม…
#ราคา อิเล็กทรอนิกส์ #ราคา อุปกรณ์ไอทีสวมใส่

#ราคา สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

#ราคา

==========================================

###ดูริวจากผู้ใช้งาน Smart Watch รุ่น I5 Plus สายรัดข้อมืออัจฉริยะ แอพไทย คู่มือไทย รองรับ IOS & Android สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นา###

==========================================

Smart Watch รุ่น I5 Plus สายรัดข้อมืออัจฉริยะ แอพไทย คู่มือไทย รองรับ IOS & Android สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาวิ่ง นาฬิกาวัดหัวใจ นาฬิกาสมาทวอช นาฬิกานับก้าว นาฬิกาใส่วิ่ง นาฬิกาออกกําลังกาย ราคาถูก นาฬิกาวัดชีพจร นาฬิกาวัดแคลอรี่ นา สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ไอทีสวมใส่ สี : แดง-455535773